Pověst - epický útvar lidové slovesnosti. Dramatické útvary, tragédie (drama) - (z řečtiny tragóidiá zpěv kozlů, tragos kozel, óidé zpěv forma dramatu s vážným obsahem, hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. Historka krátké vyprávění formálně i obsahově jednoduché zakončené pointou, stávají se součástí rozsáhlejších děl kosmova kronika česká, švejk. Velikonoční svátky vánoční (narození ježíše vánoce loutkové divadlo (loutky). Čert, víla, čarodějnice, obr,.; původně se jedná o lidový žánr, nejčastěji psaný v próze; o pohádkách panuje značně zkreslená představa, že byly určeny dětem a že musí vždy dobře končit, tyto představy se nezakládají na pravdě, neboť je známa celá řada (nejen autorských) pohádek. Literární druhy se nemění, měnit ženšenu se mohou literární žánry. Pranostika zachycená lidová moudrost vztahující se ke konkrétním dnům v roce např. Únor bílý, pole sílí. Přísloví ustálený stylizovaný močáku výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy např. Materiál Studijní materiály cjbc421 Alegorická pouť v české próze učební materiály škarka slovesné umění komenského (Filozofická fakulta, podzim 2015) specifickým českým vývojem kulturním a literárním, jaký probíhal v české společnosti. Původní balady jsou lidové; náměty jsou většinou čerpány z legend, kde vystupují hrdinové s nadpřirozenými silami. A prvních dvou desetiletí. Komedie zachycuje skutečnost z veselejší stránky, končí optimisticky. Literární útvar - křížovkářský slovník

Výsledky vyhledávání v krížovkářskem slovníku pro literárn í útvar. Literární ú tvary : novela: literární útvar. Útvary mluvené - společenská konverzace - představování, blahopřání, omluva; útvary psané - inzerát, kuchař. Recept, jednoduché vyprávění, osobní. Literárn í druhy a žánry Literárn í druhy a žánry - literatura literatura

literární útvary

Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy. Slohový postup je způsob podání a zpracování určitého tématu (např. Každé literární dílo má a/ obsah - skutečnosti, myšlenky, představy, o nichž dílo vypovídá.

Milostná, historická, dobrodružná, fantastická atd. Fraška - typ komedie, který v dramatickém ději, zápletce i povaze jednotlivých postav užívá situační nebo karikaturní nadsázku, která mnohdy směřuje k hrubému až obscénnímu dramatickému výrazu. Epické útvary úls: pověst, pohádka drama úls lidové drama odráží charakter doby; nejčastější hry pašijové (ukřižování Krista tzn. Drama z řeckého dráma čin, skutek, založeno na ději odvíjí se prostřednictvím přímé řeči dialog i monolog, dramatická díla předpokládají uvedení na scéně, někdy je děj zarámován prologem a epilogem prolog naznačuje děj, epilog vyjadřuje jeho smysl, dlouho byla dramata pouze ve verších. Opera umělecká forma dramatického představení sloučeného s hudbou; text (libreto) je v opeře zpíván, přičemž jsou herci doprovázeni orchestrem. vznikla už ve starověku, byla rozšířena v orientu, zakladatelem evropské je ezop, autoři jean de la fontain, ivan Andrejevič krylov, karel Čapek báje (mýty) příběh o tom, jak si lidé vykládali svět báje o původu člověka, fantastická vyprávění legenda veršované nebo prozaické vyprávění o životě. Achillova pata, políbila ho múza, jádro pudla, jako solný sloup, okurková sezóna apod. Novela - prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu; soustřeďuje se na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky a sevřeně (bez zbytečného popisu a vedlejších epizod) a končí jej výrazným, často překvapivým závěrem (pointou). Literárn í pojmy

pasta
 • Literární útvary
 • Pojmy literární historie (zkratka lliteratura/y).
 • Slohové útvary k maturitě.
 • Seznámení s postavou (kde vystupovala, autor).
Literárn í druhy eknihy, elektronické knihy, vaše

Literárn í druh - wikipedie

Název anglicky: Law and Literature movement kroužek in the late 20th and early 21st century. Vydání: Brno, 156. Literárn í žánry (ú tvary ) - skupiny literárních děl, která mají společné znaky kompoziční, stylistické a tematické.

Óda z řeckého ódé píseň, původně jakákoli píseň zpívaná za doprovodu hudby, později báseň oslavující něco velkého a vznešeného vlast, přírodu, lásku žalmy prosebné, děkovné a oslavné básně, nejznámější židovské kniha styku žalmů. Lež má krátké nohy. Březen, za kamna vlezem. Lyrika - je založena na pocitech, náladách a dojmech; nemá děj - milostná, přírodní, společenská (sociální reflexivní. Román prozaický epický žánr, smyšlené vyprávění; dlouhý vývoj románu se výrazně projevil na proměnlivosti jeho struktury; uvádí se, že by měl obsahovat minimálně 40 000 slov, ale nejedná se o závazné pravidlo; často rozvíjí příběh několika směry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších;.

 • Pro literární žánry jsou. Doc, literárn í druhy a žánry
 • Ěry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších; Termín román pochází ze středověku, kdy se pojmem conte roman (románské vyprávění. Mm - písemnictví - stsl
 • Zkoumá podstatu literatury, strukturu literárního díla, literární druhy a žánry, literární útvary ;. Literárn í útvary, bible - vyhledávání

Literárn í pojmy - forma, žánr, druh - ontola

Literárn í druhy rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. Epika - obsahuje a popisuje určitý děj Prozaická: povídka (Jan Neruda. Literárn í žánry: literární ú tvary, které se realizují uvnitř literárních druhů: konkrétnější útvary různého obsahu a formy. K šíření křesťanského světového názoru a ideologie byly určeny především tradiční literární útvary. Do stejné literární sféry.

Čeština nejen k maturitě: Literárn í věda a kritika

 • Doc, charakteristika literární postavy
 • Literárn í druhy a žánry by ivana Hrdinkova on Prezi
 • Literární útvary - křížovkářský slovník

 • Literární útvary
  Rated 4/5 based on 559 reviews